?n?aat, i? makinalar?  ve yap? malzemeleri, her t?rl? ?elik konstr?ksiyon fabrika in?aatlar?, Al?minyum ve metal asma tavan, prefabrik ?antiye binalar?, betopan ve al??pan panolar,metal kap?-?elik in?aat kap?lar? ve in?aat destek elemanlar?, varil,LPG,deniz konteynerleri, bisiklet, ayna ve cam,end?striyel plastik, trakt?r, kompres?r, tar?m aletleri ve her t?rl? zirai aletleri, trafo, pano, jenerat?r, tekstil makinalar?, her t?rl? makine imalat?, oto tamir gibi alanlar i?in f?r?n boya astar ve vernikler, Sentetik (rapid, end?striyel) boya astar, sonkat ve vernikler, Epoksi boya astar, sonkat ve vernikler, Dald?rma hava kurumal? boya astar, sonkat ve vernikler, Dald?rma f?r?n kurumal? boya astar, sonkat, ve vernikler, 400 ?C-600 ?C-900 ?C ?s?ya dayan?kl? boya astar ve sonkatlar, Poli?retan boya astar, sonkat ve vernikler, Akrilik 2k boya astar, sonkat ve vernikler, Antikorozif ?inko kromat astarlar, Klor kau?uk boyalar?, Macunlar, Akrilik, sel?lozik ve sentetik tinerler
Cellofix maskeleme bantlar?, Z?mpara(kuru ve sulu tabaka,delikli disk ) ?e?itleri, Pasta cila, Epoksi zemin kaplama uygulamas?, Yol ?izgi boyas?, Boya tabancas? ve boyama sistemleri sat??? ve teknik servisi, Storm boyama,astarlama,kurutma kabin sistemleri, ?stenen her renkte sprey dolumu, ?? g?venlik malzemeleri satmaktay?z.

 

 

 

 

 

 

   :: Boyadan bekledikleriniz
   :: Uygun boya se?imi
   :: Dikkat edilecekler
   :: Ara? ve malzemeler
   :: Boya kusurları
   :: Boya tabancası hataları
   :: Uyarı İşaretleri
   :: Piktogramlar
   :: Renk kataloğu
   :: Pantone katalo?u
   :: Boya S?zl?ğ?
   :: Renklerin Dili
   :: Renk K?rl?ğ? Testi Yapın

   :: TC. K?ML?K NO SORGU
   :: ?NTERNET VERG? DA?RES?
   :: E-SGK

Tasar?m: onur.posta@gmail.com