Metin Y?ney Boya Ltd. ?ti.

 

Su kabarc?klar?


?Geri

SEBEP :
K??elerde, keskin kenarlarda, dekoratif ?eritlerde z?mpara suyu kalmas?
Uygulama havas?ndaki kirlilikler
Polyester ?r?nlerin yetersiz izolasyonu
Havadaki nemin y?ksek olmas?

?NLEME :
D?? etkenlerden uzakla?t?r?n
Hava ile dikkatlice kurutun
Hava ekipmanlar?n? d?zenli olarak kontrol edin

G?DERME :
Hatal? b?lgeyi z?mparalay?n ve yeniden boyay?n