Metin Y?ney Boya Ltd. ?ti.

 

Plastik par?alarda yap??ma problemi


?Geri

SEBEP :
Yetersiz temizlik ve kurutma
Yanl?? yap??t?rma astar? kullan?m?

?NLEME :
Uygun temizlik ve ya? alma
Yap??ma astar? ?ncesi kurutma
Solventin tamamen u?tu?undan emin olma
Uygun yap??ma ve dolgu astar? kullan?m?

G?DERME :
Hasarl? b?lgenin temizlenip yeniden boyanmas?
Temizleme, z?mparalama ve yeniden boyama