Metin Y?ney Boya Ltd. ?ti.

 

G?lgelenme


?Geri

SEBEP :
Yanl?? viskozite, uygulama tekni?i, flash-off s?resi ve ortam ?s?s?
Yanl?? tabanca ve uygulama bas?nc? se?imi
Hatal? tiner se?imi

?NLEME :
Do?ru viskozite ayarlanmas?
Tabancay? y?zeye dik tutun
Uygun tabanca se?imi
Uygun tiner kullan?m?
Yeterli flash-off s?resi
Teknik bilgi formlar?na uymak

G?DERME :
Vernikten ?nce damlac?k metodunu uygulay?n
Vernik tamamen kuruduktan sonra y?zeyi z?mparalay?n ve yeniden boyay?n