Metin Y?ney Boya Ltd. ?ti.

 

?izgiler olu?mas?


?Geri

SEBEP :
Uygulama viskozitesi, bas?nc? ve tekni?i
Tabanca se?imi
?ok k?sa flash-off s?resi
Uygun olmayan s?cakl?kta uygulama
Hatal? tiner se?imi

?NLEME :
Bilgi formlar?na uyun
Uygun tabanca se?imi
Tabancay? y?zeye dik tutun
?retici firman?n talimatlar?na uyun

G?DERME :
Herbir ad?ma dikkat edin
Tabanca bak?m?n? yap?n
Vernik tamamen kuruduktan sonra y?zeyi z?mparalay?n ve yeniden boyay?n