Metin Y?ney Boya Ltd. ?ti.

 

Akma


?Geri

SEBEP :
Yanl?? uygulama viskozitesi ve tekni?i, katlar aras?ndaki bekleme s?resi ve film kal?nl???
Yanl?? tabanca memesi se?imi, yanl?? uygulama bas?nc?
D???k y?zey, ortam ve boya s?cakl?klar?
Yanl?? tiner ve sertle?tirici se?imi

?NLEME :
Teknik bilgi fi?lerindeki ?nerilere uymak
Tabancan?n bak?ml? oldu?undan emin olmak
Boya uygulama i?leminin 20oC de yap?lmas?
Do?ru tiner ve sertle?tirici se?imi

G?DERME : 
Z?mparalama ve polish
Z?mparalama ve yeniden boyama